info@prensippatent.com (0212) 516 00 34

Tasarım Sahibinin Hakları

Tasarım Hakkına Tecavüz
554 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 48. maddesine göre aşağıda yazılı fiiller tasarım hakkına tecavüz sayılır.

• Tasarım hakkı sahibinin izni olmaksızın tasarımın aynını veya belirgin şekilde benzerini yapmak, üretmek, piyasaya sunmak, sözleşme akti için icapta bulunmak, kullanmak, ithal etmek ve bu amaçlarla elde depolamak, elde bulundurmak” tasarım hakkına tecavüz sayılmaktadır

• Tasarım belgesi sahibi tarafından lisans yoluyla verilmiş hakları izinsiz genişletmek veya bu hakları üçüncü kişilere izinsiz devir etmek

• Tasarım hakkına tecavüz sayılan filleri yapanlara yardım etmek, bu fiillere iştirak etmek.

• Kendisinde bulunan ve haksız olarak üretilen veya ticaret alanına çıkarılan eşyanın nereden veya nasıl alındığını veya nasıl sağlandığını bildirmekten kaçırmak.

Tasarım Tescilinden Doğan Hakların Kapsamı

554 sayılı KHK’ nin 17. maddesine göre “Tasarımın kullanılması hak ve yetkileri münhasıran tasarım hakkı sahibinindir.
Üçüncü kişiler, tasarım hakkı sahibinin izni olmadan koruma kapsamındaki tasarlanan veya tasarımın uygulandığı bir ürünü üretemez, piyasaya sunamaz, satamaz, sözleşme yapmak için icapta bulunamaz, ithal edemez, ticari amaçlı kullanamaz veya bu amaçlarla elde bulunduramaz.”
Endüstriyel tasarım hakkı, faydalı model tasarım hakkını elinde bulunduran kişiler de aynı kanun maddesinden yararlanırlar.

Tasarım Sahibinin Hukuk ve Ceza Mahkemelerinde Açabileceği Davalar ve Talepleri

Tasarım Hakkı sahibi, tasarım hakkına tecavüz edenler hakkında Cumhuriyet savcılıklarına şikâyette bulunarak, taklit ürünlere güvenlik güçlerince el konulmasını sağlayabilir. Bu durumda taklitçiler hakkında Cumhuriyet Savcılıklarınca KAMU DAVASI açılır.
Tasarım Hakkı Sahibi Hukuk Mahkemelerinde, taklitçiler hakkında dava açarak;

• Fiilin tasarım hakkına tecavüz olup olmadığının tespitini,

• Tasarım Hakkına tecavüz sayılan fiillerin durdurulmasını,

• Tecavüzün giderilmesini, maddi ve manevi zararın tazminini,

• Tasarım Hakkına tecavüz dolayısıyla üretilmesi veya kullanılması cezayı gerektiren ürün ile bu ürünleri üretmeye yarayan araç, cihaz, makine gibi vasıtalara el konulmasını, el konulan ürünler üzerinde kendisine mülkiyet hakkının tanınmasını veya el konulan ürünlerin şekillerinin değiştirilmesini veya imhasını talep edebilir.

• Tasarım Hakkına tecavüz yoluyla üretilen ürünlerin ihracı veya ithali sırasında, bu ürünlerde GÜMRÜKLERDE el konulmasını talep edebilir.

• Tasarım sahibi, tasarım hakkına tecavüz edenden sadece fiili zararının değerini değil, ayrıca tasarım hakkına tecavüz dolayısıyla yoksun kalınan kazancın da ödenmesini talep edebilir.
Yoksun kalınan kazanç, zarar gören tasarım sahibinin seçimine bağlı olarak, aşağıdaki değerlendirme usullerinden birine göre hesap edilir:

• Tasarım hakkına tecavüz edenin rekabeti olmasaydı, tasarım sahibinin tasarımı kullanması ile elde edebileceği muhtemel gelire göre;

• Tasarım hakkına tecavüz edenin, tasarımı kullanmakla elde ettiği kazanca göre;

• Tasarım hakkına tecavüz edenin, tasarımı bir lisans anlaşması ile hukuka uygun şekilde kullanmış olması halinde ödemesi gereken lisans bedeline göre.

• Tasarım hakkına tecavüz eden kişi aleyhinde verilen mahkeme kararının yayın yoluyla kamuya duyurulmasını talep edebilir.

Tasarım Haklarına Tecavüz Suçunu İşleyenlere Verilecek Cezalar:

Başkasının tescilli tasarımını taklit eden, tasarımın taklit edilmesi sonucunda üretilen malları satan, ithal veya ihraç eden, ticari amaçla elde bulunduranlar hakkında, tasarım sahibinin Cumhuriyet Savcılığı’na şikâyette bulunması sonucunda, güvenlik güçlerince taklit mallara el konularak, suçlular hakkında Savcılık tarafından KAMU DAVASI açılmaktadır. Taklitçiler hakkında hangi cezaların uygulanacağı 4128 Sayılı kanunla düzenlenmiştir.

Bu cezalar şunlardır:

• İki yıldan dört Yıla kadar hapis ve adli para cezaları

• İşyerlerinin bir yıldan az olmamak üzere kapatılması ve bir yıl ticaretten men cezası verilmektedir.

PRENSİP PATENT DESTEK

Marka, Patent ve diğer tüm işlemleriniz için size bir tık mesafedeyiz...

Uzmanlarımıza danışın