info@prensippatent.com (0212) 516 00 34

Tasarım Tescili

Tasarım Nedir?

Tasarım, bir ürünün tümü veya bir parçasının, çizgi, şekil, renk, biçim, doku, malzemenin esnekliği veya süslemesi gibi insan duyuları ile algılanabilen çeşitli unsur veya özelliklerin oluşturduğu görünümdür. Bir tasarımın tescille korunabilmesi için aşağıda belirtilen özellikleri taşıması gereklidir.

Yenilik; Bir tasarımın aynısı, başvuru veya rüçhan tarihinden önce dünyanın herhangi bir yerinde kamuya sunulmamış ise, o tasarım yeni kabul edilir. Tasarımlar sadece küçük ayrıntılarda farklılık gösteriyorlarsa aynı kabul edilir.

Ayırt edici nitelik; Ayırt edici kavramı, bir şeye özgün nitelikleri, özellikleri belirtmek için kullanılır. Bir endüstriyel tasarımın bilgilenmiş kullanıcı üzerinde bıraktığı genel izlenim ile diğer bir tasarımın böyle bir kullanıcı da bıraktığı genel izlenim arasında belirgin bir farklılık oluşuyorsa bu tasarım ayırt edici niteliğe sahiptir. Tasarımlar 554 sayılı Endüstriyel Tasarımların Korunmasına ilişkin KHK çerçevesinde korunmaktadır.

Tasarım Takibi

Türk Patent Enstitüsü’ne müracaatı yapılan tasarımlar, tescil edilmek üzere aylık olarak yayınlanan Resmi Endüstriyel Tasarımlar Bültenleri’nde ilan edilmektedir. Tasarım izleme sisteminde amaç, sektörel olarak yeni tasarım başvuruların takibi, rakip firmaların tasarımlarının izlenmesi ve tasarım hak sahipleri adına tescilli tasarımlara benzer olduğu tespit edilen tasarım başvurularının tescilinin engellenmesine yönelik bir çalışmadır. Aylık olarak yayınlanan resmi tasarımlar bülteninde ilana çıkan benzer veya yakın benzer tasarımların yer aldığı başvurulara itiraz edilmediği taktirde, müracaat edilen tasarımın tescil işlemi gerçekleşecektir. 

Devir

Tasarım tescil başvurusu veya tescilden doğan tasarım hakkının başkasına devredilmesi mümkündür. Devrin noter tarafından onaylanması gerekmektedir.

Yenileme

Yenileme işlemi tasarımların hayatta kalması için şarttır. Kullanılan tasarımın çalışma alanları genişlemiş ise yenileme işlemi yine yapılmalı; genişleyen çalışma alanları için de yeni müracaatlar yapılmalıdır. Yenileme süresi toplam yirmi beş yıl olup, beş yılda bir yenileme başvurusunda bulunulması gerekmektedir.

Lisans

Tasarım hakkından doğan kullanma yetkisi ulusal sınırların bütünü içinde veya bir kısmında geçerli olacak şekilde lisans sözleşmesine konu olabilir.

Adres Değişikliği

Ticari hayatta tasarımlarla ilgili yapılan tüm değişikliklerin resmi olarak Türk Patent Enstitüsü kayıtlarında da değiştirilmesi gerekir. 

Ünvan Değişikliği

Tasarım hakkı sahibinin ticari unvanını değiştirmesi halinde, bu değişikliği Türk Patent Enstitüsüne bildirmesi gerekmektedir.

 

PRENSİP PATENT DESTEK

Marka, Patent ve diğer tüm işlemleriniz için size bir tık mesafedeyiz...

Uzmanlarımıza danışın